Veřejná zakázka: BP Debrnický potok ř. km 0,000-0,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 9811
Systémové číslo: P18V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 08:30
Otevírání obálek: 30.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Debrnický potok ř. km 0,000-0,250
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku. Jedná se o jedince vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, ohrožující pádem větví nemovitosti vlastníka sousedního pozemku a komunikaci. Údržba je plánována na pozemcích LČR. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydané OÚ Skalice dne 10.11.2016 a 17.10.2016,
- závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydané MěÚ Soběslav dne 14.07.2016 pod č. j. MS/14931/2016
- Zásah je možno provést v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.03. běžného roku


Místo plnění: k.ú.: Rybova Lhota Okres: Tábor Kraj: Jihočeský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 76 252 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy