Veřejná zakázka: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přimda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9812
Systémové číslo: P18V00000056
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2018
Nabídku podat do: 31.01.2018 09:30
Otevírání obálek: 31.01.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na LS Přimda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Lesná č. 93 - jedná se o opravu hospodářského sjezdu, kde po odstranění nevhodného materiálu dojde k doplnění kameniva. Lesní cesty Zkratka, Hornoveská, Kočičácká a Skviřín - u těchto lesních cest dojde nejprve k odstranění nánosů na krajnicích a středech cesty, poté bude původní kryt rozryt, doplněno kamenivo do výtluků a vyjetých kolejí. Následně dojde při úpravě pláně k profilaci do jednostranného sklonu 3,5 % a obnově krytu ze štěrkodrti 0 - 22 tl. 60 - 80 mm s posypem lomovými výsivkami. Obdobně budou opraveny i hospodářské sjezdy. U lesní cesty Hornoveská bude vyměněno poškozené čelo trubního propustku. Na lesní cesty Zkratka, Hornoveská a Kočičácká budou doplněny svodnice vody s uložením do konstrukce cesty dle návodu výrobce svodnic.
Místo plnění: k.ú. Pavlův Studenec 1, Zadní Chodov, Branka u Tachova, Žebráky a Skviřín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 185 151 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky