Veřejná zakázka: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9814
Systémové číslo: P18V00000058
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.01.2018
Nabídku podat do: 31.01.2018 09:00
Otevírání obálek: 31.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a technické zhodnocení penetrovaných lesních cest na LS Přimda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
U všech opravovaných lesních cest bude v místech výtluků provedeno očištění podkladu od nečistot a uvolněného kameniva a výtluky dle staničení opraveny buď obalovaným kamenivem s vyspravením styčných ploch po obvodu výtluků tryskovou metodou o tl. 2 cm, šířky 0,5 m, nebo celé tryskovou metodou. Průměrná tloušťka obalovaného kameniva je uvažována 10 cm a výsprava tryskovou metodou 4 cm. Dále dojde v úsecích k opravě krajnic – úprava pláně se zhutněním a doplnění štěrkodrtě frakce 0 – 32 mm v tl. 10 cm dle staničení. U lesní cesty Signálka bude navíc opraven úsek dlouhý 70 m opraven obalovaným kamenivem a asfaltobetonem v celé šířce 3,5 m. Dále na lesní cestě Signálka bude provedena drenáž o délce 83 m.
Místo plnění: k.ú. Lesná u Tachova, Žebráky, Pavlův Studenec 2, Stará Knížecí Huť a Čečkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 038 513 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky