Veřejná zakázka: Revitalizace kanalizace a vodovodu-PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9820
Systémové číslo: P18V00000064
Evidenční číslo zadavatele: S71/2017/036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2017
Nabídku podat do: 08.01.2018 08:00
Otevírání obálek: 08.01.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace kanalizace a vodovodu-PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci zakázky bude zpracována projektová dokumentace pro:
- společné územní rozhodnutí a stavební povolení,
- pro provádění stavby.
V roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace. V roce 2019 bude realizován autorský dozor vyplývající z SoD.
Projekt bude řešit zřízení nové kanalizační (dešťová a splašková) a vodovodní sítě (rozvody užitkové vody, "pitné vody" a požární vody). Stávající odběrná místa surové vody budou dle průzkumu prohloubena či zřízená nová tak, aby byla zajištěna maximální kvalita surové vody. Součástí bude i návrh nové úpravny vody, která bude schopná upravit surovou vodu na pitnou (strojní investice), s tím budou souviset i stavební úpravy místnosti pro toto strojní zařízení.
Dále bude projekt řešit:
- zjištění technického stavu topných kanalů a potrubních tras v nich uložených pro případné využití těchto tras pro nový vodovod,
- návrh technického řešení zřízení nové vodovodní a kanalizační přípojky do místnosti v kotelně (bývalé LTO),
- případně nové vnitřní rozvody v budově mrazírenské haly,
- návrh tras vedení chráničky pro optický kabel s rozvodem po celém závodě.
Místo plnění: pozemky Semenářského závodu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: SZ Týniště nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky