Veřejná zakázka: RO Kameňák km 5,0 a 5,4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9838
Systémové číslo: P18V00000082
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2018
Nabídku podat do: 06.02.2018 11:00
Otevírání obálek: 06.02.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RO Kameňák km 5,0 a 5,4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava stávajících vodních nádrží. Na stávajícím území se nacházejí retenční objekty, které byly vybudovány v roce 2006. Retenční objekty jsou situovány severozápadně od intravilánu obce Vlčková na toku Kameňák (Vlčkovský potok). Řešené území se rozprostírá od pozemku p. č. st. 465 v katastrálním území Vlčková (RO Kameňák 5,0 v ř. km dle CEVT 5,700) po severní hranici pozemku p. č. 1014/2 v katastrálním území Vlčková (RO Kameňák 5,4 v ř. km dle CEVT 6,300). Obě nádrže jsou dotovány tokem Kameňák (Vlčkovský potok).
RO Kameňák 5,0 je průtočná nádrž s bezpečnostním přelivem pro povodňové průtoky až Q100. Výpustný objekt je betonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Vlivem zanášení nádrže je retenční prostor nádrže výrazně zmenšen hlavně v horní polovině její zatopené části. V rámci stavby dojde k odtěžení sedimentu z prostoru nádrže, výměně dluží a drobným opravám výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu.
RO Kameňák 5,4 je průtočná vodní nádrž. Má zemní homogenní z místních materiálů. Bezpečnostní přeliv převede průtok Q100. Na přeliv navazuje balvanitý skluz, který je v současné době poškozený. Beton ve spárách je vymletý a kameny ve skluzu jsou již obnaženy. Na levém břehu je obnažená přechodová spára mezi dnem a opevněním levého břehu. Dopadiště skluzu je z části pokryto sedimentem. Zásobní objem je výrazně zmenšen hlavně v horní třetině její zatopené části. Dlužová stěna výpustného zařízení jeví známky porušení a žádá výměnu. V rámci stavby dojde k odtěžení sedimentu z prostoru nádrže, opravě balvanitého skluzu a výměně dluží v požeráku a k terénní úpravě pravého břehu zátopy, která bude sloužit jako sjezd do zátopy.


Upozornění:
- v lokalitě se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha – rak říční (Astacus astacus). Provedení stavebních prací a záchranného transferu bude realizováno od 1. srpna do 31. října kalendářního roku.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Oprava RO Kameňák 5,0 a 5,4“, zpracované firmou Regioprojektem Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, IČO: 00220078, projektant – Ing. Alena Petříková, zodp. projektant – Ing. Petr Marčák, autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Stavba bude realizována dle podmínek sdělení k ohlášení prací vydaného Magistrátem města Zlína, č.j. MMZL 137385/2017 ze dne 31.10.2017 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Vlčková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 789 488 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky