Veřejná zakázka: Losinka - stupně v k.ú. Rapotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9839
Systémové číslo: P18V00000083
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.01.2018
Nabídku podat do: 06.02.2018 10:00
Otevírání obálek: 06.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinka - stupně v k.ú. Rapotín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší rekonstrukci a opravu 3 stávajících příčných objektů v korytě vodního toku Losinka. Samotné práce budou probíhat ve stávajícím korytě toku v úseku ř. km 0,760 - 1,220.

V rámci stavby budou provedeny tyto práce:

SO 01 Rekonstrukce stupně v km 0.770
SO 01.1 Rekonstrukce stupně v km 0.770 - investice
rekonstrukce stupně - vybourání poškozeného tělesa, výstavba betonového tělesa stupně, obloženého obkladním zdivem režným z LK na MC, boky vývařiště budou vyzděny z režného zdiva z LK na MC, stabilizace dopadiště betonovým předprahem, dno dopadiště bude vyskládáno lomovým kamenem

SO 01.2 Rekonstrukce stupně v km 0.770 - oprava
oprava navazujícího úseku dlažby

SO 02 Rekonstrukce stupně v km 1.049
SO 02.1 Rekonstrukce stupně v km 1.049 - investice
rekonstrukce stupně - vybourání poškozeného tělesa, výstavba betonového tělesa stupně obloženého obkladním zdivem režným z LK na MC, boky vývařiště budou vyzděny z režného zdiva z LK na MC, stabilizace dopadiště betonovým předprahem, dno dopadiště bude vyskládáno lomovým kamenem

SO 02.2 Rekonstrukce stupně v km 1.049 - oprava
oprava navazujícího úseku dlažby

SO 03 Oprava stupně v km 1.211
SO 03.1 Oprava stupně v km 1.211 - oprava
oprava stupně v km 1,211 -přespárování tělesa a vývaru, oprava části zdiva stupně, oprava navazujících úseků z dlažeb a přechodu ze zdi na dlažbu.

SO 03.2 Oprava stupně v km 1.211 - investice
rekonstrukce navazujícího úseku PB opěrné zdi – základ – železobetonová konstrukce, nadzáklad – železobetonové jádro opatřené obkladem z lomového kamene betonová clona – na rubové straně stupně bude zřízena betonová clona.

Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Losinka – stupně v k.ú. Rapotín“ vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ing Filipem Brtnou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT:1201995 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Rapotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 919 412 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků