Veřejná zakázka: LC Hraniční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9852
Systémové číslo: P18V00000096
Evidenční číslo zadavatele: S933/2018/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011157
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 15.02.2018 09:30
Otevírání obálek: 15.02.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty bude spočívat v odstranění travnatého porostu ve středovém pásu a na krajnicích, zarovnání stávající podkladní vrstvy a oprava výtluků recyklátem v tl.100 mm. Jako vrchní obrusná vrstva je navržen asfaltový beton v tl. 50 mm. Šířka komunikace je stávající 3,5 m a krajnice 0,25 m. Po celé délce bude proveden jednostranný sklon, pouze v zatáčkách bude sklon upraven směrem do vnitřní části oblouku.
Oprava nefunkčního příčného a podélného odvodnění (propustků, příkopů a svodnic).
Postup při opravě propustků bude následující. Nejprve se na obou krajích komunikace provede řezání asfaltového krytu. Bude provedeno provizorní přehrazení toku s odvodem vody buď gravitačně, nebo čerpáním. Dále bude provedeno hloubení zářezu, odstranění stávajících čel propustku, stávajícího potrubí, dlažby a zajišťovacího pásu. V případě, kdy je součástí propustku i jímka, bude provedeno její rozebrání. Bude-li betonové lože pod potrubím v nevyhovujícím stavu, bude nutno přistoupit k jeho odstranění a provedení lože nového. Do betonového lože bude položena nová betonová trubka.
Dále bude provedeno posouzení stávající dlažby a dle skutečného stavu bude provedena její demontáž a zpětná demontáž vč. výměny poškozených částí. Potom se provede zajišťovací pás a budou instalována čela z lomového kamene. Výkop bude postupně zasypáván vytěženým materiálem a bude hutněn po 30 cm. Závěrečnou fází bude provedení konstrukce vozovky a pokládka živičného koberce.
V určeném místě bude provedeno posouzení stávající svodnice a provedena případná oprava a výměna. Svodnice bude ocelová osazená do betonového lože tl. 400 mm. Vzdálenost ocel. stěn je 140 mm. Na konci svodnice bude proveden zához lomovým kamenem.
V další části tohoto odstavce technické zprávy je popsán rozsah stavebních prací po jednotlivých staničeních.


Místo plnění: k.ú. Černý Potok

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 014 795 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky