Veřejná zakázka: Houslovský rybník - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002821
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 986
Systémové číslo: P15V00000986
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.07.2012
Nabídku podat do: 31.07.2012 11:00
Otevírání obálek: 31.07.2012 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Houslovský rybník - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova stávající vodní plochy-pročištění zátopy rybníka,otevření tělesa hráze v prostoru výpusti, základová spára pro nové těsnění návodního líce hráze,vybudování výpustného objektu s výpustným potrubím. Dodavatelem bude kompletně zajištěna zemina vhodná k utěsnění hráze a ověřena potřebnými vzorky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 642 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p. LS Domažlice,Chodov 210,34533,Trhanov,na podatelnu

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky