Veřejná zakázka: LC Velká louka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9868
Systémové číslo: P18V00000111
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2018
Nabídku podat do: 15.02.2018 11:30
Otevírání obálek: 15.02.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Velká louka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem akce je technické zhodnocení lesní cesty 3L na 2L 3,5/20 v délce cca 600 m. Zřízení konstrukčních vrstev z drceného kameniva se zakalením žulovým rozpadem (perkem). Na konci úseku bude zřízeno obratiště. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem povrchu lesní cesty, svodnicemi, trubními propustky s čely zděnými z lomového kamene a odvodňovacími příkopy.
Stávající cesta je na pozemcích LČR s napojením na ostatní LDS. LC je v CHKO Jizerské hory v cca 580 m n.m.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 397 617 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky