Veřejná zakázka: LC Pod Panenky - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9880
Systémové číslo: P18V00000123
Evidenční číslo zadavatele: S915/2018/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 13.02.2018 09:00
Otevírání obálek: 13.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Panenky - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Při rekonstrukci bude stávající lesní cesta rozšířena, budou zřízeny zemní příkopy s lichoběžníkovým profilem, budou odstraněny neúnosné zbahnělé vrstvy z povrchu cesty. Bude provedena sanace pláně hydraulickým pojivem (vápnem) do hloubky 30 cm. Bude zřízena vozovka z HDK 63-125 tl. 30 cm zakalená "ztratnou" vrstvou ŠD 0/32 v tl. 10 cm. Poté bude finišerem položena závěrečná vrstva ŠD 0/32 v tl. 10 cm, která bude na závěr zakalena lomovými výsivkami fr. 0/8 v množství do 10 kg/m2. Budou zřízeny 2 nové TP DN 600 z korugovaného plastového potrubí z čely z LK na MC na vtoku i výtoku, dále 2 nové hospodářské propustky ze ŽB trub TZH-Q. ŠD budou zpevněny nájezdy do porostů, bude upravena a zpevněna skládka dříví, budou instalovány ocelové svodnice a na konci trasy bude vybudováno obratiště vozidel, zpevněné konstrukcí vozovky. Šířka rekonstruované cesty bude 3,5 m v koruně vozovky v přímém úseku. Délka LC je 368 m + 65 m navíc představuje délka obratiště.
Místo plnění: k.ú. Břestek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 363 867 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky