Veřejná zakázka: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9893
Systémové číslo: P18V00000136
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-024431
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 09:00
Otevírání obálek: 20.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• druh prací: revitalizace rašeliniště
• zájmové území má rozsah cca 32 hektarů
• přibližná nadmořská výška: 890 m
• současný stav : rašeliniště po těžbě rašeliny na přelomu 18. a 19. století
• provozní zdůvodnění: rozvoj a uchycení vegetace typické pro rašeliništní ekosystémy, ustanovení hydrologických podmínek vhodných pro růst této vegetace
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: návštěvnická infrastruktura, vodní nádrže, poldry, odbahnění nádrží, tůně a mokřady, revitalizace vodních toků a niv, říčních ramen, rybí přechody, rozptýlená zeleň - stromy a zeleň ve volné krajině, jeskyně
Místo plnění: k.ú. Pernink

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 335 738 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky