Veřejná zakázka: BP Pastevník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9903
Systémové číslo: P18V00000146
Evidenční číslo zadavatele: 957/2018/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.02.2018
Nabídku podat do: 12.02.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pastevník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Pastevník v říčním kilometru 0,000 – 0,600, k. ú. Choryně plánována probírka břehového dřevinného porostu za účelem vyčištění průtočného profilu koryta toku a odstranění dřevin, které ohrožují okolí ať již z důvodu svého věku nebo z důvodu špatného zdravotního stavu.

Vodní tok: Pastevník
IDVT: 10186175
ČHP: 4-11-02-018
k. ú.: Choryně
ř. km: 0,000 – 0,600
Zakázka bude provedena dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu „BP Pastevník" zpracované Ing. Bohumírem Kellerem, Podlesí 362, 757 01 Valašské Meziříčí, ČKAIT 0010206 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob uvedených v projektové dokumentaci.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Choryně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 292 158 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky