Veřejná zakázka: BP Losinka km 0,200-0,220, kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9919
Systémové číslo: P18V00000162
Evidenční číslo zadavatele: 957/2018/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 16.02.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Losinka km 0,200-0,220, kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Losinka v říčním kilometru 0,200-0,220, k. ú. Rapotín plánováno odstranění 4 ks poškozených a nestabilních stromů, které ohrožují bezpečnost osob a přilehlé nemovitosti.

Vodní tok: Losinka
IDVT: 10194288
ČHP: 4-10-01-080
k. ú.: Rapotín
ř. km: 0,200-0,220

Zakázka bude provedena dle přiložené technické zprávy zpracované Petrem Kurečkou a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy a organizací.
Bližší specifikace viz technická zpráva.

Místo plnění: k.ú. Rapotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 61 970 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky