Veřejná zakázka: LC Brudecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002845
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 994
Systémové číslo: P15V00000994
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.07.2012
Nabídku podat do: 01.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 01.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Brudecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav:
Celková délka souvislé úpravy je 1 200 m, šířka cesty v koruně je proměnlivá od
3,0 m do 3,2m. Povrch cesty je zemní s pomístným zpevnění štěrkodrtí. Na cestě se nacházejí vyjeté koleje, výtluky. V současné době je cesta pomístně poškozena z důvodu nefungujícího podélného a příčného odvodnění, nepříznivými klimatickými podmínkami a nadměrným dopravním zatížením.
Popis technického řešení:
V rámci oprav bude provedeno stržení krajnic, úprava pláně a vyspravení lokálních výtluků a kolejí ŠD fr. 0-63 mm v průměrné tloušťce po zhutnění 150 mm.
V rámci modernizace nejdříve dojde ke stržení krajnic. Poté bude provedeno urovnání a vyprofilování zemní pláně do příčných sklonů. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na 45MPa. Sklon vozovky bude jednostranný se sklonem 4%. Poté dojde k vyspravení vyjetých kolejí ŠD. fr. 0-63 mm v tloušťce 150 mm po zhutnění. Na závěr bude zřízena vrstva štěrkodrtě fr. 0-32 mm v tloušťce po zhutnění 150 mm. Povrch bude zakalen lomovými výsivkami hmotnosti do 25 kg/m2. Po provedení výše uvedených prací bude provedeno osazení ocelových svodnic s minimální tloušťkou plechu 5 mm.
Místo plnění: k.ú. Mikulovice u Znojma, Křepice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 677 162 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky