Veřejná zakázka: Oprava 2 živičných LC - LS Horšovský Týn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9959
Systémové číslo: P18V00000202
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 09:30
Otevírání obálek: 20.02.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 2 živičných LC - LS Horšovský Týn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. LC Smolov 383:
V celém úseku lesní cesty bude provedeno odstranění nánosu na krajnicích, čištění příkopů po lavé straně LC, doplnění štěrkového krytu na sjezdech, strojní zametení LC, v úseku 0,000 až 1,080 km bude provedeno rozrytí stávajícího krytu, doplnění kamenivem drceným vč. urovnání a hutnění, provedení PM vč dvou živičných postřiků, v úsekui 1,080 až 1,182 km nebude provedena úprava živičného krytu, pouze na konci úpravy bude pročištěn trubní propustek a doplněn sjezd štěrkodrtí.

2. LC Železná 398:
V celém úseku lesní cesty bude provedeno odstranění nánosu na krajnicích, doplnění štěrkového krytu na sjezdech, strojní zametení LC, rozrytí stávajícího krytu, doplnění kamenivem drceným vč. urovnání a hutnění, provedení PM vč dvou živičných postřiků.
Místo plnění: k.ú. Smolov, parc. č. 870/1, k.ú. Železná u Smolova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 360 838 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky