Veřejná zakázka: Oprava 2 LC na LHC Žlutice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002849
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 996
Systémové číslo: P15V00000996
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.07.2012
Nabídku podat do: 01.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 01.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 2 LC na LHC Žlutice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu dvou lesních cest, hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele. Oprava bude provedena :
1 - Lesní cesta Za Krásným Hradem
Jedná se o opravu LC, na které bude provedena profilace pláně, zřízeny propustky včetně kamenných čel dle přiložené mapy a následně navezeno a rozprostřeno drcené kamenivo dle výkazu výměr a zhutněno. V prostoru určeném na místě bude provedena stabilizace pláně vápnem. Dále zde bude proveden výkop nového příkopu a vyčištění stávajícího a to včetně výřezu náletů. Osazení svodnic bude upřesněno před jejich montáží.
2 - Lesní cesta Ema
Na této penetrované cestě se provede zametení, doplnění kameniva s následným zástřikem a podrcením včetně dvojitého nátěru. Dále zde bude vyčištěn příkop a to včetně výřezu náletu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 450 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky