Veřejná zakázka: Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko- PD + AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9961
Systémové číslo: P18V00000204
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 21.02.2018 10:00
Otevírání obálek: 21.02.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova přírodních stanovišť ve II. zóně CHKO Křivoklátsko- PD + AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova přírodních stanovišť na území bývalého areálu Druchemy (dříve výroba dřevěného uhlí)
Projektová dokumentace bude obsahovat 4 části
- bourací práce stávajícího areálu- demoliční práce všech stavebních a technických prvků areálu, odvoz odpadů včetně jejich uložení na skládce.
- rekonstrukce malé vodní nádrže včetně zřízení 3 tůněk na stávajícím vodním toku - vytvoření lučního stanoviště včetně solitérní výsadby odrostů plodonosných dřevin
- zalesnění lesního pozemku vhodnou dřevinnou skladbou.
Součástí projektové dokumentace bude inženýrská činnost a následně při realizaci autorský dozor.

Doplňující informace ke zveřejnění: Od smlouvy bylo předčasně odstoupeno v souladu se smluvními podmínkami.

Místo plnění: k.ú. Karlova Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 577 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky