Veřejná zakázka: Teplička km 5,550-8,300, Újezd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9963
Systémové číslo: P18V00000206
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 11:30
Otevírání obálek: 20.02.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Teplička km 5,550-8,300, Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší opravu stávajícího podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Teplička, v úseku km 5,550-8,300 (samotné práce budou probíhat v úseku 6,130 - 7,035), které bylo v minulosti technicky upraveno (souvisle opevněno dlažbou a opěrnými zdmi z LK na MC, dno zajištěno dřevěnými prahy a kamenným stupněm). Cílem PD je návrh opatření zajišťujících zachování návrhové průtočné kapacity koryta (Q50 – Q100).
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „TEPLIČKA Ř.KM 5,550 - 8,300, ÚJEZD“ vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, Ing Filipem Brtnou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT:1201995 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Újezd u Uničova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 265 071 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky