Veřejná zakázka: Sněžný potok - Prkenný Důl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9968
Systémové číslo: P18V00000211
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.02.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 10:30
Otevírání obálek: 20.02.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sněžný potok - Prkenný Důl
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – v návodních obloucích bude neodborně provedená rovnanina rozebrána a břehy budou opevněny těžkou kamennou rovnaninou o hmotnosti jednotlivých kamenů 200 – 500 kg se založením min. 30cm do dna koryta vodního toku. Dále bude stejným způsobem opevněn ještě jeden návodní oblouk nad začátkem stávajícího opevnění a opraveny nátrže podél místní komunikace. Na konci úseku, za mostkem přes obecní komunikaci, bude opevnění pravého břehu, zbudované jako dočasné v rámci PŠ 2013, nahrazeno zbudováním železobetonové zdi výšky 2,5 m s kamenným obkladem v délce 10m. Stavba bude doplněna příčnými stabilizačními prvky.
Dokumentace bude dále řešit zpracování geometrického plánu, v případě záboru částí sousedních parcel zrušení zástavního práva a vykoupení pozemků, nezbytné odtěžení dřevin, přístup na staveniště a nakládání s odpady a přebytečnými výkopky.

Místo plnění: Intravilán části Města Žacléř, zvané Prkenný Důl

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 191 135 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky