Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hornohuťský potok II.
podlimitní Zadávání 02.07.2020 03.08.2020 10:00
MVN Záseky
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 14.07.2020 09:00
PD VN Jesinky
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 14.07.2020 09:00
Propust Malá ház
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 15.07.2020 10:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
PD VN Loučka
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 15.07.2020 10:00
VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI - Dodávky PHM včetně palivových karet a poskytování doplňkových služeb
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 09.07.2020 18:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
RN Skřivánek
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2020 13.07.2020 10:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V.
nadlimitní Zadávání 19.06.2020 21.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››