Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 670 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Náměšť n. Osl., revír 16 Bystrc
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 16 v kategorii 13 - Celoplošná příprava půdy LZ Židlochovice - polesí: Židlochovice, Velký Dvůr, Moravský Krumlov
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 392 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Náměšť n. Osl., revír 7 Mohelno
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 672 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Náměšť n. Osl., revíry 6 Náměšť a 7 Mohelno
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid klestu s ručním dočištěním
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 391 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Náměšť n. Osl., revír 5 Kralice
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 390 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Náměšť n. Osl., revír 13 Obora
nadlimitní Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 08:00
BP Libotínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Revitalizace tůní na vodním toku Olšička
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 28.02.2020 10:00
RN Velká Hanzlůvka
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 02.03.2020 10:00
RVT PP Bartošovického potoka
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 26.02.2020 08:00
VN Malenovice
VZ malého rozsahu Zadávání 17.02.2020 28.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 397 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / nahodilá těžba
nadlimitní Zadáno 15.02.2020 26.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 396 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / polesí Zdíkov / nahodilá těžba
nadlimitní Zadáno 15.02.2020 26.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 401 v kategorii 1- Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Frýdek-Místek, revír Lysá hora 425B09
nadlimitní Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016