Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Miřetický potok - Skalní , ř.km 0,0 - 3,2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 05.06.2017 10:00
Buchlovický potok, km 2,600-2,780 - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 11:00
P 2020 - pavilonek Kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 05.06.2017 08:00
BP Nohavický potok ř.km 4,374 – 5,650
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 14.06.2017 09:30
LC Ohrada - Skalka, investice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 15:00
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 19.06.2017 10:00
Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
Opravy lesních cest, Buková Hora 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 25.05.2017 12:00
Dodávky zemědělských plodin pro Lesní správu Náměšť nad Oslavou
VZ malého rozsahu Zadávání 06.05.2017
Dodávky GNSS přístrojů a poskytování servisu GNSS přístrojů a jejich programového vybavení (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 05.05.2017 12.06.2017 13:00
Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí
nadlimitní Zadáno 05.05.2017 12.06.2017 10:00
Rekonstrukce LC U Mostu - PD + AD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
Monitoring médií
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 09.05.2017 09:00
Dopracování soutěžního návrhu a zpracování projektové dokumentace – Nové administrativní centrum LČR
nadlimitní Zadáno 26.04.2017 05.05.2017 13:00
Rekonstrukce vodní nádrže Zvonička
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 03.05.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016