Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 194 - Přeprava dříví LS Pelhřimov R 1-7
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 30.12.2019 08:00
PD VN Včelí potok ř. km 2,230 vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2019 10.01.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 588 v kategorii 2 - výroba dříví komplexní četou na OM, LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 16.12.2019 06.01.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 200 - Přeprava dříví včetně vagónování na LS Ještěd SUJ Ještěd
nadlimitní Zadáno 13.12.2019 19.12.2019 10:00
Hartmanice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 13.12.2019 30.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 593 - těžba dříví komplexní četou
nadlimitní Zadáno 11.12.2019 23.12.2019 07:00
Mezinský potok v km 0,000-1,590
podlimitní Zadávání 11.12.2019 23.01.2020 10:00
Opevnění toku Světlá - odstranění pokácených stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 02.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 198 - Přeprava dříví na LS Třeboň
nadlimitní Zadáno 10.12.2019 20.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 196 - Přeprava dříví na LS Tábor
nadlimitní Zadáno 10.12.2019 20.12.2019 08:00
Dodávky zakrývacích textilií (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 10.12.2019 06.01.2020 10:00
Nákup a implementace systému pro centralizovanou distribuci mobilních aplikací
nadlimitní Zadávání 10.12.2019 10.02.2020 10:00
PRÁVNÍ SLUŽBY
nadlimitní Zadávání 10.12.2019 13.01.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 199 - Přeprava dříví na LS Nové Hrady I
nadlimitní Zadáno 09.12.2019 19.12.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 192 - Přeprava dříví na LS Hluboká nad Vltavou III
nadlimitní Zadáno 09.12.2019 19.12.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016