Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy výtluků na LC obalovaným kamenivem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 26.06.2020 10:00
Radějovka km 13,000-14,020
podlimitní Zadávání 12.06.2020 01.07.2020 10:00
Revír 5 Lukoveček, R 4 Ráztoka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
revír Miloňov , Leskové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 10:00
VN Mírkov
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 02.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 2 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Tábor
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 21 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Karlovy Vary, LS Přimda, SUJ Přimda
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 305 - Přeprava dříví na LS Frýdek-Místek 3.Q 2020
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 6 - Ochrana MLP proti buřeni na LS Dvůr Králové, revír Podhůří
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 09:00
PD Mikulečského potoka Mikuleč vč. AD
VZ malého rozsahu Zadávání 11.06.2020 26.06.2020 10:00
Rokytenka km 7,810 - 8,050
podlimitní Zadávání 11.06.2020 24.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 10 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 25 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Litoměřice
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 145 v kategorii 5-544 LS Telč,Horky-DNS úklid klestu na ploše shrnovačem a drtičem
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 21 v kategorii 21 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Karlovy Vary, LS Přimda, SUJ Přimda
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016