Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 246 - Přeprava dříví včetně vagónování KŘ Liberec LS Frýdlant
nadlimitní Zadáno 08.02.2020 14.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 664 v kategorii 2 - Těžba dříví komplexní četou - LS Horní Blatná, Revír Velflík, Plešivec
nadlimitní Zadáno 07.02.2020 18.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 382 v kategorii 1 - DNS Rožnov_HT_OM_1
nadlimitní Zadáno 07.02.2020 18.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 385 v kategorii 1 - Lukov, Májová HT_OM_1 vč. asanace dříví"
nadlimitní Zadáno 07.02.2020 18.02.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 663 v kategorii 2 - DNS Lukov, Májová_výroba dříví OM komplexní četou a asanace dříví“
nadlimitní Zadáno 07.02.2020 18.02.2020 08:00
BP Důlní potok, Moravský Beroun
VZ malého rozsahu Zadávání 07.02.2020 17.02.2020 09:00
Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020
VZ malého rozsahu Zadávání 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 384 v kategorii 1 - Těžba dříví Harvestorem - LS Přimda, revír Tachov
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 18.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - l.ú. Ostašov č. 1
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
BP Šumice
VZ malého rozsahu Zadávání 06.02.2020 14.02.2020 09:00
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 06.02.2020 19.02.2020 10:00
Dodávky plachet pro fumigaci (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 06.02.2020 10.03.2020 10:00
Fumigace dříví (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 06.02.2020 17.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 238 - Svážení dříví z OM na ES v rámci revírů LS Nové Město na Moravě
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016