Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č.124 - Odvoz dříví z LS v působnosti KŘ Teplice.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 358 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Lysice
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 354 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Macocha
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 365 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 364 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 97 v kategorii 2 - DNS R17 - ožínky II.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Luční potok, ř. km 8,700 - 9,000
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Hájený potok ř.km 0,000 - 1,700 rek.+OaÚ vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 07.08.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 353 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Holštejn
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 351 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Kuničky
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 08:00
Dodávky zemědělských plodin pro polesí Mlynářovice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.07.2019
LC U buku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.07.2019 06.08.2019 11:00
Železný kůń
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.07.2019 31.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 239 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 16 - Olšany
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 02.08.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016