Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 15.12.2015 09:30
Mušlov v km 0,000-2,250 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 08.12.2015 09:00
Lesní potok v km 0,000 - 1,000 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015 07.12.2015 09:00
Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 12.01.2016 10:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 30.11.2015 09:00
Obnova a využití vápenky u Kovářské - projektová dokumentace vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 04.12.2015 09:00
LP Jesenického a přítoky Pramenského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 24.11.2015 10:00
Doprava polesí Komorní Hrádek 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 20.11.2015 10:00
Chladící zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2015 16.11.2015 13:00
Roušťka km 2,800 - 3,800
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 16.11.2015 09:00
Pěstební práce rajon 717
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 13.11.2015 10:00
Rozpočtový SW pro oceňování stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 03.11.2015 07:00
BP Ondřejnice a Říčka
VZ malého rozsahu Zadávání 31.10.2015 11.11.2015 09:00
Technologický upgrade modulu verze SEIWIN 3 na verzi SEIWIN 5
nadlimitní Zadáno 30.10.2015
BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2015 09.11.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016