Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sušení a skladování kukuřice, skladování pšenice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 22.06.2017 12:00
LC Rovénky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 11:00
Lesní cesty u Červené hájovny
podlimitní Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy - partnerství projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017
PD Markovický potok Sobětuchy vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 20.06.2017 09:00
Předtěžební příprava revíru Budišov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 09.06.2017 09:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo IV.
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 29.06.2017 10:00
Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu
podlimitní Zadáno 24.05.2017 13.06.2017 11:00
Revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko
podlimitní Zadáno 24.05.2017 09.06.2017 10:00
Buchlovický potok, km 2,600-2,780 - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 01.06.2017 11:00
P 2020 - pavilonek Kuchyňka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 05.06.2017 08:00
BP Nohavický potok ř.km 4,374 – 5,650
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 14.06.2017 09:30
LC Ohrada - Skalka, investice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 15:00
Dodávky drceného kameniva pro LZ Boubín (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 19.06.2017 10:00
Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 24.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016