Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 20.02.2020 10:00
LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020
VZ malého rozsahu Zadávání 07.02.2020 20.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 384 v kategorii 1 - Těžba dříví Harvestorem - LS Přimda, revír Tachov
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 18.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - l.ú. Ostašov č. 1
nadlimitní Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
BP Šumice
VZ malého rozsahu Zadávání 06.02.2020 14.02.2020 09:00
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)
podlimitní Zadáno 06.02.2020 19.02.2020 10:00
Dodávky plachet pro fumigaci (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 06.02.2020 10.03.2020 10:00
Fumigace dříví (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 06.02.2020 17.03.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 238 - Svážení dříví z OM na ES v rámci revírů LS Nové Město na Moravě
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 08:00
„Výzva k podání nabídek č. 378 v kategorii 1 - těžba a přiblížení dříví na LS Třeboň - LHC Třeboň
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 08:00
PPO Lipinský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
RP na Dolnolhotském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 18.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 16 - LZ Kladská (stavba a oprava oplocenek na Polesí Kostelní Bříza)
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 17.02.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 212 - Přeprava dříví - LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 14.02.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 638 v kategorii 2 - Těžba dříví, manipulace a přibližování komplexní četou na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 14.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016