Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce malé vodní nádrže Mláka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 20.09.2016 10:00
Smlouva o reklamě – Generální partner Akademie mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 12.09.2016 10:00
BP Bušínovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 16.09.2016 09:00
BP Zavadilka v km 0,200-0,600
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 13.09.2016 08:00
PD BP Loučka, ř. km 0,0 - 3,1
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 15.09.2016 09:00
Rajon 601 - následná péče (Čirý, Šitbořský, Velkolužský)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 12.09.2016 10:00
BP Příběnický potok ř. km 3,500 – 4,250, BP Kamenodvorský potok č. km 1,050 – 1,270
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 06.09.2016 09:30
Služby vyvážecí soupravy
VZ malého rozsahu Zadávání 24.08.2016 31.08.2016 10:00
VD Býčkovice- Luční potok, ř.km 6,390-6,680- PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 01.09.2016 10:00
BP Kombutský potok, k.ú. Kotvrdovice, Jedovnice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 26.08.2016 08:00
Údržba BP rajon 209 – 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 26.08.2016 08:00
PD Řepnický potok Štěnec vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 29.08.2016 09:00
Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016 23.08.2016 11:00
Tlučenský potok, ř.km 0,000 - 0,560 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2016 15.08.2016 10:00
BP Škeblice 0,300 – 0,650 ř.km
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2016 16.08.2016 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016