Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Ondřejovický potok v km 0,000-1,730 – údržba
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 10.12.2015 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 212001
podlimitní Zadáno 01.12.2015
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 223004
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015
Vícepráce ke smlouvě o provádění komp. les. činností na ZAK 223016
podlimitní Zadáno 01.12.2015
BP Žihlický potok a pravobřežní přítoky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 15.12.2015 09:30
Mušlov v km 0,000-2,250 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 08.12.2015 09:00
Příprava a realizace prezenčních aukcí dříví nastojato
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 12.01.2016 10:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 30.11.2015 09:00
Obnova a využití vápenky u Kovářské - projektová dokumentace vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 04.12.2015 09:00
LP Jesenického a přítoky Pramenského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 24.11.2015 10:00
Doprava polesí Komorní Hrádek 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2015 20.11.2015 10:00
Chladící zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2015 16.11.2015 13:00
Roušťka km 2,800 - 3,800
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 16.11.2015 09:00
Pěstební práce rajon 717
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 13.11.2015 10:00
Rozpočtový SW pro oceňování stavebních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 03.11.2015 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016