Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Ondřejnice a Říčka
VZ malého rozsahu Zadávání 31.10.2015 11.11.2015 09:00
Technologický upgrade modulu verze SEIWIN 3 na verzi SEIWIN 5
nadlimitní Zadáno 30.10.2015
BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2015 09.11.2015 08:30
BP Roušťka v Růžďce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2015 06.11.2015 10:00
BP Hybrálec
VZ malého rozsahu Zadávání 23.10.2015 02.11.2015 08:00
Projektové dokumentace na Soustavu RN Sedlo
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2015 02.11.2015 10:00
Borecký potok, Mostek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2015 30.10.2015 08:00
BP Pašínovický potok 0,000 - 0,500 ř. km
VZ malého rozsahu Zadávání 20.10.2015 30.10.2015 09:30
Pěčínský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 02.11.2015 08:00
BP Rachačka ř.km 0,450 – 1,200
VZ malého rozsahu Zadávání 17.10.2015 30.10.2015 08:30
BP Řivnáč v ř. km 0,00-2,2000
VZ malého rozsahu Zadávání 17.10.2015 26.10.2015 08:00
BP Bavorský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2015 23.10.2015 08:00
BP Ponávka a Drážní potok
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2015 23.10.2015 08:00
BP Zdravá Voda
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2015 23.10.2015 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Zábřeh
podlimitní Zadáno 16.10.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016