Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Doubravka v ř.km 4,6 – 7,3
VZ malého rozsahu Zadávání 08.08.2015 18.08.2015 08:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek, Lesními správami Bruntál, Vítkov a Opava
VZ malého rozsahu Zadávání 08.08.2015
Zpracování znaleckých posudků na prodejní cenu ojetých vozidel - Krajské ředitelství Frýdek Místek
VZ malého rozsahu Zadávání 08.08.2015
Vyhotovené GP LS Ještěd 8/2015
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2015 14.08.2015 10:00
BP Dobřejovický potok, ř.km 0,350 - 1,600
VZ malého rozsahu Zadávání 04.08.2015 13.08.2015 08:30
BP Kocába ř. km 31,700-35,300 - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 04.08.2015 14.08.2015 09:30
BP LP Černého 2,31 v ř km 0,0 – 1,715
VZ malého rozsahu Zadávání 04.08.2015 13.08.2015 09:30
BP PP Borského potoka od Boru ř. km 0,000-1,320
VZ malého rozsahu Zadávání 04.08.2015 14.08.2015 08:30
Dodávka silničních panelů LZ Boubín 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2015 14.08.2015 10:00
Kladrubský napaječ, Semín
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 10.08.2015 08:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2015 24.07.2015 08:30
Dodávky zemědělských plodin pro LS Janovice
VZ malého rozsahu Zadávání 23.07.2015
Dodávky zemědělských plodin pro LS Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Zadávání 23.07.2015
BP Drnůvka, k.ú. Drnovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 28.07.2015 10:00
BP Salaška Velehrad km 6,800-7,800
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2015 28.07.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016