Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 49 v kategorii 15 - LZ Boubín / polesí Zdíkov / prořezávka 3
nadlimitní Zadáno 07.10.2020 19.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 25 v kategorii 58 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, středisko Loučovice - Dobřín
nadlimitní Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 5 v kategorii 9 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Ruda nad Moravou
nadlimitní Zadáno 06.10.2020 19.10.2020 07:00
Výzva č. 348 - Přeprava dříví relace Hodonín
nadlimitní Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 09:00
Dobranovský potok, ř.km 11,78-13,52
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 19.10.2020 10:00
LC Hradišťský vrch, sv.Blažimská
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 19.10.2020 10:00
Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaci
nadlimitní Zadávání 05.10.2020 26.11.2020 12:00
Výzva k podání nabídky č. 20 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Františkovy Lázně, revír Luby a revír Plesná
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 6 v kategorii 47 - 406 Výroba dříví lanovkovou technologií – KŘ Karlovy Vary, LS Toužim, revír 12 a 14
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 37 v kategorii 22 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Paseky
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 13.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 347-Odvoz a vagonování dříví z OM na polesích Moravský Krumlov a Bučín, LZ Židlochovice
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 60 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - podzim 2020
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 13.10.2020 08:00
Dodávka a implementace nového webu zadavatele „Soutok všem“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 14.10.2020 10:00
PD VN Libáňská ř.km 1,450-1,680 vč.AD
VZ malého rozsahu Zadávání 02.10.2020 15.10.2020 12:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
nadlimitní Zadávání 02.10.2020 03.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016