Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 294 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Černá Hora, těžba rizikových a nebezpečných stromů část III. revír Brno
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 310 v kategorii 2- Výroba dříví na OM komplexní četou LS Stříbro
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 311 v kategorii 2 - Výroba na OM komplexní četou LS Stříbro, LHC Plzeň
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 172 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Stříbro, LHC Plzeň
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 9 - Asanace kůrovcového dříví chemická a se zakrytím LS Stříbro
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 115 - Převozy dříví na LS Železná Ruda
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 304 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na SÚJ Železná Ruda, revír 4 - Starý Brunst
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 10:00
Semetínka km 1,710-1,900
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 29.07.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 324 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na Českém krase, LS Nižbor
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 24.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 316 v kategorii 2 - Těžba dříví komplexní četou - LS Mělník, revír Pankrác, Valdštýn, Krnsko
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 24.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 309 v kategorii 2 – Těžba dříví komplexní četou - revír Loreta - LS Kácov
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 24.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 322 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Heřmanův Městec, LS Nasavrky
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 242 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín / polesí Zátoň
nadlimitní Zadáno 12.07.2019 23.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 315 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_2
nadlimitní Zadávání VZ 12.07.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016