Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka volně ložených hnojiv - LZ Konopiště 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2014 14.03.2014 10:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Šumperk
VZ malého rozsahu Zadávání 06.03.2014
Pěstování sazenic v lesních školkách na LS Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 14.03.2014 12:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ Plzeň
VZ malého rozsahu Zadávání 04.03.2014
Dodávky rašelinových substrátů a rašeliny LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2014
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., LZ Konopiště
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2014
Geometrické plány, zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí a majetkoprávní vypořádání staveb Liberecko
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 17.03.2014 09:00
Odvoz dřeva LZ Kladská 2014 - Rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 14.03.2014 12:00
Likvidace "černých" skládek vzniklých na pozemcích spravovaných LČR, s.p., KŘ České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadávání 25.02.2014
Zpracování znaleckých posudků o úředních (vyhláškových) a v čase a místě obvyklých cenách nemovitostí v územní působnosti LČR, s.p., ST – OP Odry
VZ malého rozsahu Zadávání 14.02.2014
Autobusová doprava - LZ Konopiště 2014
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2014 07.02.2014 10:00
JŘBU_dodatečné služby, LS Strážnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2014 28.01.2014 08:00
Dodatek - obalované sazenice k OS 116500.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2014 10.02.2014 09:00
SaMa Český Krumlov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2014 12.02.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016