Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150 - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 22.12.2014 09:00
BP Mochtínský potok ř. km 2,670 - 3,670, Mochtínský potok ř. km 7,550 - 8,550 - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 09:30
BP Podhrázský potok ř. km 0,000 – 1,500 a 2,450 – 2,800, Podhrázský potok ř. km 6,120 – 7,620, Podhrázský potok ř. km 9,950 – 10,000
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2014 18.12.2014 11:30
Kotelický, Chudoslavický, Loubní potok – výsadba, kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 12.12.2014 13:00
Natěžení a nadrcení kameniva v lomu Mlázovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 10.12.2014 10:00
Homolský potok – výsadba, kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 10.12.2014 13:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Červený Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 03.12.2014 09:00
Vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností - SÚJ Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2014 03.12.2014 09:00
BP Holešínka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 03.12.2014 07:30
Chuchelenský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 04.12.2014 08:00
BP Žihelský potok ř. km 0,660 – 1,044
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2014 05.12.2014 11:30
BP LP Hrdlořezského potoka ř. km 0,0 – 2,3 (Trpnouze) (SO1); PP Hran. s. km 1,3 Trpnouze v ř. km 0,0 – 2,0 (SO2), LP Hrdlořezského potoka v km 0,1 – 1,75 (SO3)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2014 20.11.2014 09:30
Stará Voda v km 4,000 - 6,000 PD+AD
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2014 18.11.2014 09:00
BP Lysický
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 13.11.2014 07:30
BP rajon 205 - 2014 až 15
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2014 13.11.2014 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016