Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Třebíč - R01 Horní Vilémovice
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 08.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 83 v kategorii 4 - Stavba oplocení v Oboře Kuřim, LS Černá Hora
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 09.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 1 - DNS - 101 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií KŘ Brno, LS Třebíč - R06 Příštpo,R07 Rozkoš, R13 Bukovina
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 08.06.2020 08:00
LC Starohuťská
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 12.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 11 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / polesí Prachatice / nahodilá těžba 7
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 8
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 23 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 7
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 9 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Město Albrechtice, III.Q/2020, R24
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 17 - Těžba, manipulace, přiblížení dříví traktorová, JMP na LS Vodňany, revíry Slavětice, Těšínov, Radany, Čížová, Vráž
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 04.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny - l.ú.Bohdaneč č. 9
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 08.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 4 - Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Radkov
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 286 - Přeprava dříví na LS Bučovice, nakládka kontejnerů, vogónů,odvozních souprav a odvoz na ES
nadlimitní Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 08:00
Obnova RN Ortel
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 08.06.2020 10:00
Stavební úpravy polesí Lovčice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 05.06.2020 10:00
Turistický chodník PR Černá hora
podlimitní Zadávání 25.05.2020 12.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016