Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 3 v kategorii 62 - 506 Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Karlovy Vary, LS Horní Blatná
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 18 v kategorii 6 - 106 Výroba dříví harvestorovou technologií, KŘ Karlovy Vary, LS Františkovy Lázně, revír Hrozňatov
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 65 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny, l.ú. Černíny č. 13
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 64 v kategorii 29 – Výroba dříví na OM komplexní četou - LZ Konopiště, polesí Černíny 2
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 12.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 59 v kategorii 14 - Pěstební činnosti na LZ Konopiště - polesí Komorní Hrádek - l.ú. Sázava - zalesnění strojem 2
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 12.10.2020 08:00
Hajmrlovský potok - Staré Město
VZ malého rozsahu Zadávání 30.09.2020 14.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 26 - 211 - DNS Výroba dříví na OM revíry Lukov, Májová
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 26 - 211 - DNS Výroba dříví na OM revír Vsetín
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 26 - 211 - DNS Výroba dříví na OM revír Miloňov
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 26 - 211 - DNS Výroba dříví na OM revír Podťaté
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 26 - 211 - DNS Výroba dříví na OM revír Léskové
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 67. 511 - DNS_Bystřice_Bečvy_OM
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Hydrogeologický průzkum pro vrty na LS J. Hradec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2020 14.10.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / úmyslná těžba 1
nadlimitní Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 11 v kategorii 7 - Výroba dříví harvestorovou technologií LS Česká Lípa SÚJ Cvikov X/2020 - IV/2021
nadlimitní Zadáno 25.09.2020 06.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016