Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 298 v kategorii 1 - výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor - revír Mezno
nadlimitní Zadáno 10.09.2019 20.09.2019 00:00
Výzva k podání nabídky č. 297 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor
nadlimitní Zadáno 10.09.2019 20.09.2019 00:00
Dodávka 1 ks harvestoru pro LZ Konopiště
nadlimitní Zadáno 10.09.2019 11.10.2019 10:00
Opravy cest na LHC Zábřeh
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 24.09.2019 10:00
Osvětová kampaň „NE po lese“
podlimitní Zadáno 10.09.2019 12.09.2019 11:30
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
Péče o pozemky v NPP Hodonínská Dúbrava.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019
Výzva k podání nabídek č. 476 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LR Zálesí, LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 09.09.2019 20.09.2019 10:00
BP Dobranov - náhon a původní koryto
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 18.09.2019 10:00
Vlčí potok, Kryštofovo údolí
VZ malého rozsahu Zadávání 09.09.2019 18.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 7 – Pěstební činnosti - Vyklizování ploch po těžbě - revíry Loreta, Javorník
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 19.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii 4 - Pěstební činnosti na LS Náměšť nad Oslavou, úklid klestu a příprava půdy
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 18.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 49 v kategorii 4 - Pěstební činnosti na LS Náměšť nad Oslavou, oplocování kultur
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 18.09.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 48 v kategorii 4 - Pěstební činnosti na LS Náměšť nad Oslavou, obnova lesa Zastávka
nadlimitní Zadáno 06.09.2019 18.09.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016