Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č.265 - Přeprava dříví na LS Frýdek-Místek 2.Q 2020
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 07:00
Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Citajl KČ 113 - 115
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 14 v kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Citajl KČ od 116-118
nadlimitní Zadáno 18.03.2020 30.03.2020 08:00
Jatný PD + AD, Řehucí PD + AD, Ciroš PD + AD
VZ malého rozsahu Zadávání 18.03.2020 30.03.2020 09:00
Dodávka stacionárního mlátícího stroje
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty 6 vodních nádrží LS Přeštice
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Pasporty vodních nádrží LS Klatovy
VZ malého rozsahu Zadávání 17.03.2020 02.04.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Boubín / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 60 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid s ručním dočištěním a likvidací klestu - středisko Loučovice
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 58 - výroba dříví na OM kombinací technologií - středisko Loučovice - Čertovo kopyto
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii č.23 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS 222, revír Lučina
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 27.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 45 - Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Hušák
nadlimitní Zadáno 16.03.2020 27.03.2020 10:00
Dodávky bažantí zvěře (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 16.03.2020 15.04.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 1
nadlimitní Zadáno 14.03.2020 25.03.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 10 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín / polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 2
nadlimitní Zadáno 14.03.2020 25.03.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016