Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda
nadlimitní Zadávání 01.07.2020 15.09.2020 12:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 15.07.2020 10:00
VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI - Dodávky PHM včetně palivových karet a poskytování doplňkových služeb
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 09.07.2020 18:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
RN Skřivánek
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2020 13.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 6 - Vyžínání v semenných sadech na LS Dvůr Králové
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 03.07.2020 08:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V.
nadlimitní Zadávání 19.06.2020 21.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 76 - Přibližování dříví potahem - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 3
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / nahodilá těžba + odkornění 3
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 13.07.2020 10:00
PD RO - Lapač splavenin Drahotušský
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 30.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016