Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 258 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Stříbro, LHC Stříbro
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 108 - Přeprava dříví na LS Hluboká nad Vltavou II.
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 98 v kategorii 2 - DNS R17 - nátěry zimní
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 07.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 367 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín / polesí Zátoň
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 08:00
LC Bukovina - stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:30
LC Kaštanová + LC Křemela
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Lhotský potok Lhota u Trutnova II (rek.+OaÚ) vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 09.08.2019 09:00
Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3
nadlimitní Zadávání VZ 24.07.2019
Výzva k podání nabídek č.124 - Odvoz dříví z LS v působnosti KŘ Teplice.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 358 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Lysice
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 354 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Macocha
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 365 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 364 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016