Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 2 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Jindřichův Hradec, revír Kopce
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 19 - Výroba dříví komplexní četou - KŘ Choceň, LS Svitavy, LR Radkov
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 09:00
Výzva k podání nabídky č. 311 - Přeprava dříví včetně vagónování LS Děčín
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 08.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Rozseč
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 6 - Výroba dříví harvestorovou technologií KŘ Karlovy Vary ,LS Přimda , SUJ Přimda
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 9 v kategorii 6 - Výroba dříví harvestorovou technologií KŘ Karlovy Vary ,LS Přimda , SUJ Přimda
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, nahodilá těžba na Středisku Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 08:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 21.07.2020 10:00
PD VN Loučka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda
nadlimitní Zadávání 01.07.2020 30.09.2020 12:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Kompletní realizace komunikační kampaně „boj s kůrovcem a obnova lesa“
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 08.07.2020 10:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 15.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016