Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 208 - Těžba dříví harvestorovou technologií_LS Horní Blatná, revír H.Blatná, Potůčky, Zlatý Kopec, Plešivec, Horní Hrad, Plavno, Bor, Nivy, Velflík
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 207 - Těžba dříví harvestorovou technologií_LS Horní Blatná, revír Smolné Pece, Rájec, Milíře
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 206 - Těžba dříví harvestorovou technologií_LS Horní Blatná, revír Potůčky
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 86 - Přeprava dříví na LS Horní Blatná
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.58 v kategorii 9 - Chemická asanace proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Přeštice
nadlimitní Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 07:00
Děrenský potok v km 0,550 - 5,350
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 09.07.2019 11:00
Dodávka pneumatického třídícího stolu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 17.07.2019 08:00
Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
podlimitní Zadávání VZ 25.06.2019 17.07.2019 10:00
RN Na pískách-DOSTAVBA.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.06.2019 02.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 219 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.217 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 265 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Jindřichův Hradec, revír 2 - Řasy
nadlimitní Zadáno 24.06.2019 08.07.2019 08:00
Smlouva o reklamě – Asociace svazu chovatelů koní
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.06.2019 02.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 3 - LS Rožnov - klest_2
nadlimitní Zadáno 21.06.2019 04.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 26 v kategorii 3 - těžba a manipulace dříví na LS Jeseník v NPR Rejvíz
nadlimitní Zadáno 20.06.2019 01.07.2019 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016