Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 190 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Nové Město na Moravě revíry Lísek, Moravec, Dalečín
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 24.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 168 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 15-Pozořice, 16-Olšany
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 167 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 13-Bukovinka, 14-Hostěnice
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č.166 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 11-Drnovice, 12-Račice
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 195 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Blatná hráz
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č.197 v kategorii 1 - Nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 194 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Telč - Javořice, nahodilá_9
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 188 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Nové Město na Moravě revíry Lány, Devět skal
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 191 v kategorii 1 - výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor, revír 8 - Mezno
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 63 - Odvou dříví na LS Klatovy, LHC Chudenice, Nýrsko
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 62 - Odvoz dříví na LS Klatovy, LHC Nepomuk, Klatovy
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 235 v kategorii 2 - Těžba dříví komplexní četou na LS Nové Město na Moravě revíry Lány, Devět skal, Milovy
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 182 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Nové Město na Moravě revíry Lísek, Moravec, Dalečín, Žďár
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 20.06.2019 08:00
Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 12.07.2019 10:00
VN Bílichov III - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.06.2019 24.06.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016