Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Lhotský potok Lhota u Trutnova II (rek.+OaÚ) vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 09.08.2019 09:00
Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 376 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM 3
nadlimitní Zadávání 24.07.2019
Výzva k podání nabídek č.124 - Odvoz dříví z LS v působnosti KŘ Teplice.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 358 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Lysice
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 354 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Macocha
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 06.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 100 v kateg. 2 - DNS R17 oplocení III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 365 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 364 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Vodňany
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 97 v kategorii 2 - DNS R17 - ožínky II.
nadlimitní Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 07:00
Luční potok, ř. km 8,700 - 9,000
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 05.08.2019 10:00
PD Hájený potok ř.km 0,000 - 1,700 rek.+OaÚ vč.AD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 07.08.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 53 v kategorii 12 - Asanace kůrovcového dříví - chemická na SÚJ Bulovka
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 02.08.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 8 - Mechanizovaný úklid klestu s ručním dočištěním na LS Jindřichův Hradec, revír Kopce
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 05.08.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 353 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Holštejn
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016