Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 351 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komlexní četou na LS Černá Hora, revír Kuničky
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 08:00
Dodávky zemědělských plodin pro polesí Mlynářovice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2019
LC U buku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 11:00
Železný kůń
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 31.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 239 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 16 - Olšany
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 02.08.2019 15:00
Výzva k podání nabídek č. 44 v kategorii 4 - chemická asanace kůrovcového dříví Lesní správa Černá Hora
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 02.08.2019 15:00
Výzva k podání nabídek č. 251 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č.350 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LS Děčín.
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 31.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 250 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 253 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Přeštice v erevíru Vytůň, Merklín
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 252 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Přeštice v revíru Hluboká, Luh
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 357 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LR Radkov, LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 356 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LR Bílá Studně, LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 19.07.2019 30.07.2019 09:00
Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
podlimitní Zadáno 19.07.2019 19.08.2019 10:00
Rekonstrukce LC Pod Kounicemi
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 31.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016