Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 6 - Vyžínání v semenných sadech na LS Dvůr Králové
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 03.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 33 v kategorii 10 - Ochrana lesa na SÚJ Bečov
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 08:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V.
nadlimitní Zadávání 19.06.2020 21.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 5 - Výroba dříví na OM HT na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 76 - Přibližování dříví potahem - LZ Boubín / polesí Zátoň / nahodilá těžba 3
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 12 v kategorii 68 - Práce a těžba motorovou pilou - LZ Boubín / nahodilá těžba + odkornění 3
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 08:00
LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 13.07.2020 10:00
PD RO - Lapač splavenin Drahotušský
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 29.06.2020 09:00
Pilský potok, ř. km 5,100-5,500 a PP Pilského potoka, ř. km 0,000-0,260
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 30.06.2020 10:00
Smlouva o reklamě – Dobrovolní hasiči roku 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 18.06.2020 26.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 146 v kategorii č. 5 - Úklid klestu Špičák
nadlimitní Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 6 - Těžba dříví harvestorem LS Toužim - SÚJ Teplá-červen 2020
nadlimitní Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 79-Přibližování dříví potahem LZ Židlochovice, polesí Moravský Krumlov 1
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 30- Výroba dříví komplexní četou LZ Židlochovice, polesí Valtice 1 1
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 71-Práce a těžba dříví motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Valtice 3
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016