Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 302 - Přeprava dříví LS Třebíč
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 15.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 45 - Výroba dříví lanovkovou technologií - KŘ Choceň, LS Dvůr Králové - revíry Markoušovice, Království
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Drmalský potok , ř.km 0,720 - přehrážka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Horní a Dolní rybník Nový Ples rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 17.06.2020 10:00
Libochovka ř. km 4,500 - 4,600
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 78 v kategorii 8 - Pěstební práce na Středisku Mlynářovice - II
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 16:00
Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 8 - Pěstební práce na Středisku Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 16:00
Výzva k podání nabídek č. 76 v kategorii 8 - Chemická asanace kůrovcového dříví - Středisko Mlynářovice
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 16:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 14 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Konopiště, polesí Šiberna, l.ú. Táranka
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 08:00
Drobné opravy LC a přibližovacích linek na revíru Tabarky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Buchlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Oprava LC na revíru Bzenec
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, středisko Loučovice 1000
nadlimitní Zadáno 02.06.2020 12.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Pernštejn
nadlimitní Zadáno 02.06.2020 17.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 57 - DNS - 501 - Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Brno, LS Černá Hora, revír Rozseč
nadlimitní Zadáno 02.06.2020 17.06.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016