Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 91 v kat.2 - DNS R14 oplocenky IV.Q
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 317 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou, LS Domažlice, SÚJ Domažlice
nadlimitní Zadáno 16.07.2019 30.07.2019 07:00
Audit spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 24.07.2019 09:00
LC K Roštínské kapli
podlimitní Zadávání 16.07.2019 02.08.2019 10:00
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 29.07.2019 10:00
PD HB PP Jeřice Oldřichov v Hájích vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 09:00
PD VN Bezedník
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 31.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 325 v kategorii 2 - DNS Zašová OM
nadlimitní Zadávání 16.07.2019
Výzva k podání nabídek č. 232 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Černá Hora, revír Pernštejn
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 02.08.2019 15:00
Výzva k podání nabídek č. 294 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví na LS Černá Hora, těžba rizikových a nebezpečných stromů část III. revír Brno
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 310 v kategorii 2- Výroba dříví na OM komplexní četou LS Stříbro
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 311 v kategorii 2 - Výroba na OM komplexní četou LS Stříbro, LHC Plzeň
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 172 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Stříbro, LHC Plzeň
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 52 v kategorii 9 - Asanace kůrovcového dříví chemická a se zakrytím LS Stříbro
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 115 - Převozy dříví na LS Železná Ruda
nadlimitní Zadáno 15.07.2019 26.07.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016