Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky č. 313 v kategorii 2 - Těžba a přibližování dříví komplexní četou na LS Ještěd revír Rozkoš
nadlimitní Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 226 v kategorii 1 Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Tábor, revíry Stříbrné Hutě, Chýnov, Choustník a Týn nad Vltavou.
nadlimitní Zadáno 10.07.2019 22.07.2019 08:00
Stavební úpravy LC Dolní Bázumská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 103 - Doprava dříví s vagónováním LS Český Rudolec
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 93 v kategorii 2 - DNS klest R16 III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 113 - Přeprava dříví LS Pelhřimov SÚJ Špičák
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 97 - Přeprava dříví LS Telč - Javořice 6
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 92 v kategorii 2 - DNS shrnovač klestu R14
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 88 v kategorii 2 - DNS klest R14 III.-IV.Q
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 73 v kategorii 5 - vyklizování ploch po těžbě jinak na LS Český Rudolec - Kunžak, Kunějov, Landštejn, Veclov
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č.306 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 305 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou / nahodilá kůrovcová / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č.235 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 08:30
Výzva k podání nabídek č. 234 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 145 - Odvoz a vagonování dříví z OM na polesí Moravský Krumlov, LZ Židlochovice
nadlimitní Zadáno 08.07.2019 19.07.2019 15:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016