Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 71-Práce a těžba dříví motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Valtice 2
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 71-Práce a těžba dříví motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Valtice 1
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 1 v kategorii 75-Přibližování dříví traktorem LZ Židlochovice, polesí Soutok 1
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 2 v kategorii 71-Práce a těžba dříví motorovou pilou LZ Židlochovice, polesí Soutok 2
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 25.06.2020 09:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 13 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LZ Kladská, polesí Prameny
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 31 v kategorii 14 – Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Drcení klestu - polesí Komorní Hrádek + Vlašim
nadlimitní Zadáno 15.06.2020 26.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 30 v kategorii 14 – Pěstební činnosti na LZ Konopiště - Shrnování klestu - polesí Vlašim
nadlimitní Zadáno 15.06.2020 26.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 18 v kategorii č. 61. Výroba dříví kombinací technologií - LS Telč, revír Černé lesy
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídky č. 149 v kategorii 5 - Sklené, likvidace klestu drtičem
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 306 - Přeprava dříví - LS Choceň
nadlimitní Zadáno 12.06.2020 25.06.2020 08:00
Dubovka ř.km 1,635-2,050
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Godula
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 25.06.2020 10:00
LC Modrý kámen - Mýtská křižovatka
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 26.06.2020 10:00
LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059-1,103
podlimitní Zadávání 12.06.2020 15.07.2020 10:00
Opravy výtluků na LC obalovaným kamenivem
VZ malého rozsahu Zadávání 12.06.2020 26.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016