Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 246 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na revíru Hušák, oddělení č. 712, LS Svitavy
nadlimitní Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadáno 12.06.2019 28.06.2019 10:00
VN Černý, VN Mlýnský - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 26.06.2019 09:30
VN Zalíbená II - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 04.07.2019 09:30
Výzva k podání nabídek č. 192 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Nové Město na Moravě revír Sklené
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 24.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 6 v kategorii 4 - Těžba a přibližování dříví lanovkovou technologii na LS Černá Hora, revíry Lysice a Bedřichov
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 190 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Nové Město na Moravě revíry Lísek, Moravec, Dalečín
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 24.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 168 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 15-Pozořice, 16-Olšany
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 167 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 13-Bukovinka, 14-Hostěnice
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č.166 v kategorii 1 - Těžba a přibližování dříví harvestorovou technologií na LS Bučovice, revír: 11-Drnovice, 12-Račice
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 195 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Blatná hráz
nadlimitní Zadáno 11.06.2019 25.06.2019 16:00
Výzva k podání nabídek č. 50 v kategorii 12 - Asanace kůrovcového dříví - chemická na revíru Rožmitál
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídky č. 49 v kategorii 12 - Celoplošné ožínání semenných sadů na revíru Rožmitál
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č.197 v kategorii 1 - Nahodilá kůrovcová těžba / LZ Boubín
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 194 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Telč - Javořice, nahodilá_9
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016