Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 19 – Nákup mobilních EET tiskáren
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 31.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 316 - Přeprava dříví na LS Jindřichův Hradec
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 27.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 46 v kategorii 23-208 Výroba dříví kpmplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Bezdružice
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 29.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 45 v kategorii 23-208 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Plzeň, LS Stříbro - oblast Svojšín
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 29.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 19 v kategorii 61 - Výroba dříví kombinací technologií na revíru Sklené
nadlimitní Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 313 - Přeprava dříví LS Pelhřimov, SÚJ Pelhřimov a Svidník
nadlimitní Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 14 - Výroba dříví harvestorovou technologií - LZ Konopiště, polesí Vlašim, Černíny
nadlimitní Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 08:00
Rudoltice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 10:00
Veřečný potok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 28.07.2020 10:00
Výzva k podání nabídek č. 7 v kategorii 64 - Výroba dříví na OM kombinací technologií, LS 222, revír Nová Huť
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 28.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 70 v kategorii 9 - Chemická asanace dříví proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Spálené Poříčí
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 28.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 51 v kategorii 17 - Výroba dříví na OM komplexní četou, středisko Loučovice UKT 350
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 27.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 43 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 20
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 28.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 74 - Přibližování dříví traktorem - LZ Konopiště č. 2
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 27.07.2020 08:00
Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 23 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Plzeň na LS Přeštice - revír 3 a 4
nadlimitní Zadáno 15.07.2020 28.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016