Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídek č. 122 v kategorii 1 - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií LS Telč - Javořice, kůrovec_2
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídek č. 46 - Odvoz dříví z OM na OM - svážení LS Pelhřimov
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 47 - Odvoz dříví - Hodonín
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 08:00
Přeprava dříví LS Telč č. 45 - Javořice 2
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 85 v kategorii 2 - LS Jeseník asanace lapáků odkorněním
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 11.06.2019 07:00
Oprava střech Dílen - LZ Kladská
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 14.06.2019 10:00
PD Chmelnický rybník (obnova) vč. AD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 21.06.2019 09:00
Výzva k podání nabídky č. 231 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Velflík
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 230 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Zlatý Kopec
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídky č. 229 - Těžba dříví komplexní četou na LS Horní Blatná revír Potůčky
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 08:00
Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 10.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 84 v kategorii 2 - DNS R17 klest II.Q
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 07:00
Výzva k podání nabídek č. 54 v kategorii 9 - Chemická asanace dříví proti kůrovci na LS Přeštice v LHC Dobřany
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 11.06.2019 08:00
Výzva k podání nabídek č. 152 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou LS Telč - Javořice, kůrovec_2
nadlimitní Zadáno 28.05.2019 10.06.2019 08:00
VN Voprava - PD, AD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 19.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016